asbestinventaris

Asbestinventaris

Asbest is een product dat vroeger in vele toepassingen werd verwerkt. Sinds 1998 geldt er een verbod op de productie, handel en hergebruik. Omwille van de goede prestaties van deze toepassing (vocht- en hittebestendig, sterk, duurzaam,…) werd asbest in diverse toepassingen gebruikt. De kans dat jouw gebouw/woning een van deze asbesttoepassingen bevat is m.a.w. relatief groot.

Tijdens sloopwerken van een gebouw bestaat de kans op vrijgave van asbestvezels. Deze zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei asbest gerelateerde ziektes en kanker die meestal pas na 20 a 40 jaar optreden.

Door een asbestinventaris te laten uitvoeren wordt bepaald waar en welke soort asbest er in jouw gebouw aanwezig is. Op die manier kan de asbest volgens de juiste procedure uit het gebouw verwijderd worden (ingeval van sloop) of wordt een beheersprogramma opgesteld.

Tijdens een plaatsbezoek wordt jouw gebouw aandachtig geïnspecteerd en worden stalen genomen van asbestverdachte toepassingen. Bij twijfel worden de stalen geanalyseerd door een erkend labo van FOD.

Verplichting?

Elke instelling of natuurlijke persoon die werknemers tewerkstelt op een site of in een gebouw… dient verplicht te beschikken over een asbestinventaris. Een aannemer sloopwerken mag m.a.w. niet starten vooraleer de asbestinventaris beschikbaar is.

Vb: Een particulier wenst verbouwingswerken te laten uitvoeren in zijn woning. De aannemer die deze werken zal uitvoeren werkt met werknemers en dient dus over een asbestinventaris te beschikken alvorens hij de werken mag starten.