sloopinventaris

Sloopopvolgingsplan of sloopinventaris

Het sloopopvolgingsplan brengt alle afvalstromen in kaart die zullen vrijkomen tijdens de sloopwerken van jouw project.
Dit plan is een belangrijk instrument en leidt tot een beter inzicht in de afvalstromen en de totale sloopkosten.
Het is een leidraad voor de sloper tijdens het opstellen van zijn offerte.

Een sloopopvolgingsplan is vereist bij:

  • Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1000m3 (hoofdfunctie: niet-residentieel)
  • Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5000m3 (hoofdfunctie: residentieel), met uitzondering van eengezinswoningen
  • Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en waarvan het volume groter is dan 250m3

Doel van het sloopopvolgingsplan

Een oplijsting te maken van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloopwerken. Hierbij worden ook aanbevelingen beschreven voor de selectieve sloop. Van elke afvalstof worden de kenmerken in kaart gebracht:

  • De benaming
  • De bijhorende EURAL-code
  • De vermoedelijke hoeveelheid
  • De plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • De verschijningsvorm

Tracimat-erkenning

De sloopbeheerorganisatie Tracimat werd in het leven geroepen om het selectieve sloopproces te traceren (van de werf tot bij de breekinstallatie). Hierdoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval. Hetgeen rechtstreeks zal leiden tot betere gerecycleerde producten/granulaten.

In navolging van het sloopopvolgingsplan voeren wij tijdens de werken (na verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen) een controlebezoek uit (met bijhorend controleverslag). Zodat de aannemer het sloopattest kan verkrijgen. Hierdoor wordt het puin gecertificeerd als laag-milieu-risico-profiel en zullen de stortkosten bijgevolg ook gevoelig lager liggen.