epb verslaggeving

Voor nieuwbouw en renovatie

Voor de meeste nieuwbouwprojecten en verbouwingen ben je verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen om de EPB-aangifte op te maken en in te dienen. Bij X-ECO profileren we ons echter liever als EPB-adviseurs. We verzorgen namelijk niet enkel de wettelijk verplichte administratie maar adviseren je met kennis van zaken en een gezond enthousiasme.

Als docent informeren en adviseren we via de Confederatie Bouw jaarlijks trouwens heel wat professionelen die werkzaam zijn in de bouw.

X-ECO als EPB-adviseur

Al tijdens het opmaken van de plannen bekijken we samen met jou, de bouwheer, de volledige gebouwschil. Hoe worden de muren, het dak en de vloer opgebouwd? Wat moet er, en wat kan er voorzien worden van isolatie. Hoe situeren de ramen zich ten opzichte van de ligging van het gebouw? Ook de technieken komen al kort aan bod. We geven specifiek advies over ventilatiesystemen, verwarmingstechnieken en hernieuwbare energie. Is een warmtepomp haalbaar en hoe verhouden zich de kosten en baten van zonnepanelen of een zonneboiler?

We bekijken samen specifiek voor jouw project welke maatregelen economisch interessant zijn. Het is veel te kort door de bocht om te redeneren dat 'je nooit genoeg kan isoleren' en 'je maar best zoveel mogelijk technieken toepast'. Bepaalde keuzes zijn immers niet financieel rendabel op korte of zelfs langere termijn!

X-ECO maakt een EPB-berekening op maat

Als EPB-verslaggever leveren wij geen standaardverslag, maar een rapport toegespitst op jullie noden, rekening houdend met de ligging van de woning, het budget en het verwachte E-peil. Het energiepeil van een gebouw of woning wordt uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager, hoe beter. Is het resultaat slechter dan de EPB-eisen dan krijg je als bouwheer een boete, scoort de woning beter dan kan je in aanmerking komen voor premies die door de overheid of netbeheerder worden voorzien.

X-ECO ademt 'bouwen'

Waarschijnlijk heb je het al door, maar wij houden van bouwen, van bouwtechnieken, het bouwproces en al wat er bij komt kijken. In het adviesgesprek geven we graag wat praktische tips mee. Hoe wordt de woning best geïsoleerd en hoe kan het gebouw luchtdicht gemaakt worden? Op welke manier kan een ventilatiesysteem praktisch ingebouwd worden? We merken dat deze adviezen erg geapprecieerd worden door de doe-het-zelvers. Bovendien hebben we door onze dagelijkse ervaringen op de verschillende werven altijd wel enkele mooie referenties die de keuze voor een specifieke aannemer kunnen vereenvoudigen. Zelfs los van het EPB-verhaal en uiteraard geheel onafhankelijk en vrijblijvend.

Wat is EPB

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Met de energieprestatieregelgeving wil men de energiehuishouding én het binnenklimaat van een gebouw verbeteren. Men wil dus zuinigere, goed geïsoleerde gebouwen nastreven. Maar aangezien goede isolatie gepaard gaat met een verhoogde luchtdichtheid, moet er aan de aan- en afvoer van verse en vervuilde lucht de nodige aandacht geschonken worden.

De EPB-aangifte

De EPB-aangifte is een conformiteitsdossier dat bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) elektronisch wordt ingediend voor een bouwproject waarvoor EPB-eisen gelden. In de aangifte beschrijft de EPB-verslaggever van het bouwproject alle maatregelen die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven. Hij doet dit op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, facturen en productdocumentatie. Voor de berekeningen gebruikt de EPB-verslaggever het softwarepakket van de Vlaamse overheid. Verder wordt er beschreven of de woning al dan niet conform de EPB-eisen gebouwd of verbouwd werd.

Tijdig indienen

De EPB-verslaggever maakt de EPB-aangifte op na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik is genomen, de eerste van deze twee data is bepalend. Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname, of 6 maanden na het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken (wederom is de eerste van deze twee data bepalend), en uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of meldingsdatum, moet de EPB-aangifte ingediend zijn.

Boetes

Een laattijdig ingediende EPB-aangifte resulteert in een boete die bestaat uit een vast bedrag van 1000 euro, vermeerderd met een bedrag afhankelijk van de grootte van het gebouw (1 euro per kubieke meter). Het betalen van de boete geeft je géén vrijstelling van de EPB-aangifte! Indien de EPB-aangifte uitblijft zal er uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden van 10 euro per dag. De boetes worden uitgeschreven door het Vlaams Energieagentschap (VEA).