luchtdichtheidsmeting

Blowerdoortest

Bij een blowerdoortest of luchtdichtheidstest wordt de luchtdichtheid van het gebouw vastgesteld door het met een speciale ventilatorinstallatie bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is een maat voor de luchtdichtheid. De blowerdoormeting resulteert na enkele berekeningen in een v50-waarde. Dit getal geeft weer hoe vaak de volledige luchtinhoud van de woning per uur ververst wordt door koudere buitenlucht in de winter en warmere buitenlucht in de zomer.

Reële waardes bijna altijd beter dan de standaard

Standaard gaat de EPB-software uit van een luchtdoorlatendheid van 12 m3/(m2.h) bij 50 Pa. Wat zoveel wil zeggen als dat er 12 kubieke meter lucht ontsnapt of binnendringt per vierkante meter gebouwschil bij een drukverschil van 50 Pa. Door de strengere EPB normering is het steeds moeilijker om het opgelegde E-peil te halen. Indien er dus enige aandacht aan een luchtdichte afwerking wordt besteed, kan een blowerdoormeting relatief gemakkelijk een v50-waarde van 3 tot 5 aantonen. Dergelijk lage waarde heeft een zeer positieve invloed op het E-peil!

Niet 'vlug' eens een test uitvoeren

X-ECO gaat niet énkel de blowerdoormeting uitvoeren, tijdens de EPB-voorbesprekingen verduidelijken we de knelpunten in jouw project en bieden we je tips en gepaste oplossingen aan. Zo weet jij exact waar de potentiële luchtlekken zich bevinden en hoe je ze kan voorkomen.