ventilatieverslaggeving

Verplicht sinds 2016

Omdat in het verleden de meeste EPB gerelateerde problemen zich manifesteerde in het luik ventilatie is het sinds 2016 verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouw en energetische renovaties.

We kunnen er nu eenmaal niet buiten, ventilatie is nodig om een goede luchtkwaliteit in een geïsoleerde woning te garanderen.

Het comfort verhogen

Een ventilatiesysteem mag geen negatieve impact hebben op het comfort door bv een tochtgevoel of lawaai- en geurhinder. Daarenboven moet de installatie gemakkelijk te onderhouden zijn zodat ze steeds perfect blijft functioneren en er geen stofhinder optreed. Een ventilatieverslag bestaat uit een ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatie ontwerp specificaties (VOS) en een ventilatie prestatie verslag (VPV).

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

Het ventilatievoorontwerp is een plan waarop alle ventilatiecomponenten terug te vinden zijn. X-ECO bekijkt wat de meest geschikte plaats is om de ventilatie-unit te plaatsen en doet een voorstel voor het tracé van de ventilatiekanalen. Ook de diameters van de kanalen en alle toevoer, doorstroom en afvoeropeningen worden ingetekend op het plan. Bij ventilatiesysteem D (mechanische aan- en afvoer) wordt een voorstel gedaan om de unit 'in balans' te brengen. Het ventilatievoorontwerp moet mee ingediend worden met je EPB-startverklaring.

De ventilatie ontwerpspecificaties (VOS)

Alle prestatie-eisen waaraan je ventilatiesysteem moet voldoen volgens de norm STS-P 73-1 'systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen' worden op maat van jouw project door X-ECO uitgeschreven in de ventilatie ontwerpspecificaties. Dit document vormt de basis voor het opmaken van een offerte door de installateur.

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Van zodra je woning is opgeleverd gaat X-ECO als erkend ventilatieverslaggever een verslag opmaken waarin we vaststellen of je nieuwe ventilatiesysteem wel de vooropgestelde norm heeft gehaald. De EPB-verslaggever heeft het ventilatieprestatieverslag nodig om je EPB-aangifte op te maken.