rioleringskeuring

Wateroverlast voorkomen

Men is volop bezig met de opbouw van gescheiden rioolstelsels. Hierbij wordt het regenwater gescheiden van het vuile water. Enerzijds ontlasten we daarmee de waterzuiveringsstations, anderzijds voorkomen we wateroverlast doordat het overtollige regenwater lokaal teruggegeven wordt aan de bodem. Bovendien realiseer je jaar na jaar een besparing op je waterfactuur door het opgevangen regenwater te gaan hergebruiken.

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan het leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater moet je je leidingen voor waterafvoer sinds 2011 verplicht laten keuren vóór de eerste ingebruikname.

Gratis advies voorkomt problemen

Tijdens de keuring gaat X-ECO controleren of het regenwater en afvalwater goed gescheiden zijn en of het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering. X-ECO voert echter niet enkel de technische keuring ná de werken uit maar geeft ook graag advies vóór de werken. Zoals bij vele aspecten in de bouw is een grondige voorbereiding essentieel om later niet voor verrassingen te komen staan. Daarom geven we alvast enkele adviezen mee:

DWA

Indien er geen openbare riolering aanwezig is, in het zogenaamde collectief te optimaliseren buitengebied, moet er een septische put of in geval van een individueel te optimaliseren buitengebied, een individuele zuiveringsinstallatie gebruikt worden. Op de septische put van minstens 3000 liter moeten alle DWA-leidingen aangesloten worden. DWA- of droogweerafvoerleidingen voorzien in de afwatering van al het afvalwater, zijnde wc, wastafel, bad, douche, wasmachine, keuken, ...

RWA

RWA- of regenwaterafvoerleidingen voorzien in de afwatering van het hemelwater komende van daken, niet-overdekte verharde oppervlaktes en drainages en maken deel uit van het private regenwaterstelsel. Naast de leidingen omvat een privaat regenwaterstelsel een regenwaterput en een zinkput waarmee het teveel aan hemelwater terug in de bodem kan dringen. Al het regenwater komende van dakafvoeren moet opgevangen worden in de regenwaterput.

Houd je opgevangen regenwater proper

De afwatering van niet overdekte verharde oppervlaktes en drainages moet eveneens aangesloten worden op het regenwaterstelsel. Om je opgevangen regenwater zuiver en helder te houden sluit je deze best aan op de overloop van de regenwaterput, dus rechtstreeks naar de zinkput. De afwatering van een niet overdekte buitentoegang tot de kelder wordt eveneens beschouwd als RWA en moet daardoor aangesloten worden op het regenwaterstelsel. Ook deze leiding sluit je best aan op de overloop van de regenwaterput.

Besparen op je waterfactuur

Het opgevangen regenwater is perfect bruikbaar voor het toilet, de beregening van de tuin of zelfs de wasmachine. Je bent verplicht om hiervoor minstens één tappunt te voorzien. Denk echter aan de jaarlijkse besparing die het hergebruiken van regenwater je oplevert. Een extra tappunt of regenwatertoepassing wordt dan al snel erg interessant.

Voorzie toegang voor inspectie

Ter hoogte van de rooilijn moeten er 2 controleputjes worden voorzien, één voor het RWA en één voor het DWA leidingnet. Al deze leidingen zijn normaal ingetekend op je plan, toch neem je tijdens de aanleg van de riolering best voldoende overzichtsfoto’s van de leidingen. De controleputjes kunnen je helpen bij de keuring maar kunnen ook later nog nuttig zijn in geval van een obstructie of uitbreiding.