veiligheidscoördinatie

Ongevallen vermijden

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moet er een veiligheidscoördinator aangesteld worden van zodra er twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Deze verplichting geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de bouwwerken zelf, ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. Het komt er dus op neer dat ook bij zelfbouw een veiligheidscoördinator verplicht is, de aannemers nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) tellen immers ook mee.

De taak van X-ECO als veiligheidscoördinator

In de ontwerpfase stelt X-ECO een veiligheid- en gezondheidsplan op en maken we alle relevante informatie ivm veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen. Daarmee weten aannemers die een offerte wensen uit te brengen voor je bouwproject welke veiligheidsmaatregelen zij moeten nemen om je bouwproject veilig te laten verlopen.

Tijdens de werken controleert X-ECO op regelmatige basis of je bouwwerf conform de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd. Hiervoor komen we gemiddeld 4 tot 6 keer langs op de werf. Na elk werfbezoek krijg jij als bouwheer een gedetailleerd verslag op maat met daarin de nodige actiepunten en werffoto's.

Na de werken maakt X-ECO een gepersonaliseerd postinterventiedossier op. Het postinterventiedossier bevat alle technische gegevens van de werf waaronder bouwplannen, vergunningen en technische fiches, maar bevat ook een lijst met de belangrijkste aannemers en een aantal werffoto's. Het postinterventiedossier is een wettelijk verplicht dossier dat bij een verkoopakte door de notaris opgevraagd wordt. Zonder het postinterventiedossier kan een verkoop niet doorgaan!